Ofte stilte spørsmål

Her kan du få svar på ofte stilte spørsmål som har kommet inn i forbindelse med hotell- og restaurantkonflikten.

Spørsmål: Hvem utbetaler streikestøtte?

Svar: Det gjør Fellesforbundet sentralt. Det er derfor viktig at du leverer inn riktige personopplysninger, info om stillingsprosent og kontonummer til klubben eller lokalavdelingen din.

Spørsmål: Hvor mye får jeg i konfliktstøtte/streikebidrag?

Svar: Første uke får de streikende utbetalt kr 3380, og fra og med uke 2 i streik utbetales 4000. Av tekniske årsaker vil økningen på kr. 620 først utbetales etter konflikten er over.

Spørsmål: Hvor ofte utbetales streikestøtten?

Svar: 1 gang i uka, hver onsdag.

Spørsmål: Hvem skal ut i streik?

Svar: Alle våre medlemmer i konfliktrammet bedrift er tatt ut i konflikt. Dette uansett stilling og stillingsbetegnelse.

Alle våre medlemmer som er innmeldt etter 6. april er ikke omfattet av varselet. Disse vil det bli varslet for på et senere tidspunkt og da gjelder det 14 dagers varsel.

Studentmedlemmer er omfattet av varselet dersom de er registrert som ansatt på en bedrift.

Lærlinger er omfattet av konflikten.

Spørsmål: Skal mellomledere/ledere som er medlemmer av Fellesforbundet streike?

Svar: Det vil alltid ligge en konkret vurdering til grunn for om et medlem med mellomleder- eller ledertittel faller innenfor eller utenfor riksavtalens omfang og dermed skal streike eller ikke. Vi tar utgangspunkt i at alle våre medlemmer skal streike.

Dersom en arbeidsgiver er av den oppfatning at vårt streikeuttak er feil må han ta det opp med sin organisasjon slik at partene kan vurdere og avgjøre spørsmålet etter en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle.

Det hører ikke hjemme noe sted at arbeidsgiver ensidig legger press på det enkelte medlem eller truer med mulige konsekvenser for arbeidsforholdet. Det er to parter som er i konflikt og det er to parter som skal løse eventuelle uenigheter om streikeuttak.

Spørsmål: Har arbeidsgiver lov til å tilkalle vikarer/ekstrahjelp/innleie ved streik?

Svar: Tilkalles vikarer/ekstrahjelp/innleie for å erstatte oppsatte vakter for medarbeidere i streik, er dette streikebryteri. Dette er retningslinjer NHO forholder seg til og står i Fellesforbundets «hakkespettbok».

Spørsmål: Skal de som ikke er organisert jobbe?

Svar: Kollegaer som ikke er medlemmer av Fellesforbundet kan gå på jobb som normalt. Men de må ikke jobbe ekstra overtid eller gå inn i andre vakter enn det de opprinnelig har vært satt opp i.

Spørsmål: Hvorfor har Fellesforbundet tatt ut sykehotell i streik?

Svar: Vi har tatt ut to sykehushoteller fordi vi har hatt tradisjon for å ta ut alle bedrifter i et geografiske område hvor vi skal ha en streik. Grunnen til dette er at vi ikke skal bidra til konkurransevridning mellom de ulike bedriftene i det aktuelle området. Vi har gjort dette tidligere og da har NHO behandlet søknaden om dispensasjon på en seriøs måte når det gjelder pasienthotellene.

Ordningen med dispensasjonssøknader har vært godt innarbeidet mellom partene. At NHO nå nekter, er uansvarlig. Vi hadde ikke tanke om å møte en motpart som agerer på den måten NHO nå gjør. Tidligere har de fulgt spillereglene.

Sykehushotellene også har vanlig hotelldrift ved siden av pasientdriften. Det er denne vi ønsker å ramme med streik. Pasienthotellene må selv ta ansvar for sine pasienter ved å søke sin arbeidsgiverforening, NHO Reiseliv eller NHO Service, om dispensasjon fra streiken. Fellesforbundet vil innvilge dispensasjon på timen for den delen av hotellene som drives som sykehotell og hvor en streik kan ha konsekvenser for liv og helse.

Bli medlem!

Become a member!
Vi hjelper deg med:

  • sentrale lønnstillegg
  • kollektive lokale forhandlinger
  • juridisk bistand ved behov
  • støtte til etterutdanning

...og mye, mye mer

Bli medlem