Felles uttalelse om streikens omfang

Det foreligger to fellesuttalelser mellom Fellesdforbundet og NHO Reiseliv om streikens omfang.

Felles uttalelse om nyinnmeldte

Felles uttalelse om ledere