Forhandlingstidspunkter

bilde til nyhetssak

Her får du oversikten over tidspunkter for ulike lønnsforhandlinger i tariffoppgjøret 2016. Fellesforbundet forhandler om en rekke større og mindre overenskomster på vegne av sine medlemmer.

Oversikt over tidspunkter for forhandlinger i tariffoppgjøret 2016

8. mars 2016 leverte Fellesforbundet forhandlingskravene for Industrioverenskomsten (frontfagene) til motparten Norsk Industri. Partene kom til enighet 3.4.2016.

Våre krav

Ved årets tariffoppgjør fremmer Fellesforbundet viktige krav både for bedre tjenestepensjon, seriøse arbeidsbetingelser og bedre vilkår for arbeidstakere på minstelønn. Les mer om kravene våre her.

LOs representantskap vedtok i februar hovedlinjene for hovedoppgjøret. De baserte seg på rapportene fra Teknisk beregningsutvalg.

Bli medlem!

Become a member!
Vi hjelper deg med:

  • sentrale lønnstillegg
  • kollektive lokale forhandlinger
  • juridisk bistand ved behov
  • støtte til etterutdanning

...og mye, mye mer

Bli medlem