Uravstemnings - resultater

Her kommer du til å finne resultatene fra uravstemningene, både landsoversikt og fylkesoversikt. Ønsker du tall for steder i fylkene, ber vi deg ta kontakt med lokal avdeling.

Første uravstemning 28. april 2016