Tariff 2018

Her finner du nyttig informasjon og siste nytt om lønnsoppgjøret 2018. Du kan også følge med på #tariff2018 i sosiale medier.

Om årets oppgjør:

Årets oppgjør er et hovedoppgjør og gjennomføres samordnet. Det vil si at LO forhandler på vegne av alle sine forbund, med fokus på de kampsakene vi har felles; pensjon og økt kjøpekraft for alle medlemmer. I tillegg gjøres forbundsvise tilpasninger, der Fellesforbundet selv vil forhandle med Norsk Industri om reise, kost og losji. Les mer om hva denne oppgjørsformen innebærer her.

I fanene på toppen vil det fortløpende bli lagt ut nyttig informasjon.

Nøkkeldatoer i årets oppgjør:

  • 12. mars: Kravoverlevering
  • 13. mars: Forhandlingene starter
  • 22. mars: Eventuelt brudd i forhandlingene
  • 3. april: Mekling
  • 8. april: Eventuell streik 
  • 26.april: Uravstemning (Fellesforbundet)

Hva er et tariffoppgjør?

Annethvert år er det lønnsoppgjør, også kalt tariffoppgjør. Da forhandler arbeidstakernes og arbeidsgivernes organisasjoner om alle tariffavtaler. Det forhandles om lønn, rettigheter og generelle arbeidsvilkår. I tillegg skal oppgjørene sikre stabilitet og forutsigbarhet i arbeidslivet, gjennom samarbeid, tilgang på informasjon og medbestemmelse.

Tariffoppgjøret er en lang demokratisk prosess. Den viktigste forutsetningen for et vellykket oppgjør er at medlemmer engasjerer seg. Jo flere som står samlet, jo sterkere står vi! Følg med på denne siden utover våren.