Hvis det blir konflikt

Dersom det blir konflikt i tariffoppgjøret 2018, vil du finne all nødvendig informasjon her.

Viktig informasjon dersom partene ikke blir enige i forhandlingene og det blir konflikt, altså streik:

  • Stønadssatsen for tariffoppgjøret 2018 er satt til 3620 kroner per uke, av forbundsstyret
  • Du må ha vært betalende medlem i minimum 2 uker før konflikten starter for å ha rett på konfliktstønad;
  • Dersom du nettopp er blitt medlem igjen må du ha vært betalende medlem i minimum 12 uker før konflikten starter for å ha rett på konfliktstønad.

For mer informasjon knyttet til økonomiske forhold under en eventuell konflikt, se veiledningsheftet for avdelinger og klubber