Om dispensasjoner

Dispensasjonssøknader er bedriftens ansvar alene.

Ved en eventuell konflikt i oppgjøret mellom LO og NHO:

Dersom bedriften mener den må ha unntak fra konflikten, må den sende søknad til sin arbeidsgiverorganisasjon om dispensasjon fra arbeidsnedleggelsen (konflikten). Dersom NHO velger å sende dispensasjonssøknaden til LO er det LO i samråd med forbundet som behandler og avgjør om søknaden skal innvilges.

Bedrifter som har direkteavtale med forbundet, og som er omfattet av konflikten, sender eventuell søknad direkte til forbundet - søknaden skal sendes til: dispsoknad@fellesforbundet.no

Dispensasjonssøknader er bedriftens ansvar alene, og klubbene/tillitsvalgte skal ikke gi sitt syn til kjenne - eller signere - på søknadene. Kun ved direkte henvendelse fra forbundet skal klubben/tillitsvalgte gi sitt syn til kjenne, og da bare til forbundet.  Alle dispensasjoner må godkjennes av forbundet/LO, jf. Hovedavtalens § 3-3.