Reiseregning mm

Dokumenter for reiseoppgjør

Informasjonskonferansene våren 2018

Veiledning om reiseoppgjør for deltakerne

Gå direkte til skjema og veiledere

DEKNING AV REISEKOSTNADER
Reise til og fra konferansen skal foretas på billigst mulig måte. Reisekostnader i form av buss, båt, tog og bane dekkes etter gjeldende satser og det er ikke nødvendig å legge ved kvittering kun spesifisere utleggene på reiseregningen.


Forhåndsgodkjent bruk av privatbil dekkes med kr 4,10 per km. Passasjertillegg dekkes med kr 1,00 per km per passasjer.  Reiserute og passasjer (enes) navn må føres opp på reiseregningen.
Parkering/ taxi vil kun bli refundert mot kvittering som skal vedlegges reiseregningen.
Fly bestilt hos VIA EGENCIA skal ikke påføres reiseregningen.

DEKNING AV TAPT ARBEIDSFORTJENESTE
Det forutsettes at tillitsvalgte lønnes av sin arbeidsgiver, da vi anser det som en del av tillitsvalgtes oppgave å delta på informasjonskonferanse i forbindelse med tarifforhandlingene. Forbundet skal derfor bare unntaksvis dekke tapt arbeidsfortjeneste. Slik dekning skal da være avklart og forhåndsgodkjent av ansvarlig ved Fellesforbundets distriktskontor.
Hvis dekning av tapt arbeidsfortjeneste er forhåndsgodkjent, utbetales faktiske tapte timer med kr 281,- per time.
Skjema for bekreftelse for tapt arbeidsfortjeneste eller egen bekreftelse utsted av arbeidsgiver må vedlegges reiseregningen.

DIETT

Det utbetales diett etter statens regulativ og satser. Det skal trekkes for lunsj som serveres på konferansen.

EGEN KONTERING PÅ REISEREGNING OG EVENTUELT VED BESTILLING AV FLY

Kontering som skal settes inn på reiseregningen eller oppgis ved bestilling av fly er:
30 tariffavdelingen – tariffoppgjør -informasjonskonferanse.

BRUKERVEILEDNING OG ULIKE SKJEMA

Alt du trenger av informasjon, brukerdokumentasjon og skjemaer finner du under denne teksten.                       

REISEREGNING

ELEKTRONISK REISEREGNING
Alle medlemmer/tillitsvalgte som tidligere har mottatt reiseoppgjør fra Fellesforbundet og som deltar på informasjonskonferansen skal som hovedregel benytte forbundets elektroniske reiseregning Current. Informasjon om pålogging til elektronisk reiseregning og brukerdokumentasjon se punktet over.

Pålogging finner du øverst til høyre på denne siden.

MANUELL REISEREGNING
Medlemmer/tillitsvalgte som av ulike årsaker ikke kan benytte elektronisk reiseregning kan levere manuell reiseregning.
Husk å påføre reiseregningen bankkontonummer og personlig underskrift.

Problemer med innlogging til elektronisk reiseregning eller spørsmål knyttet til reiseoppgjør rettes til forbundet sentralt v/medlems- og økonomiavdelingen tlf. 23 06 31 00.

Manuelle reiseregninger sendes til forbundet sentralt til adresse: Fellesforbundet, medlems- og økonomiavdelingen, Postboks 9199, Grønland, 0134 Oslo.

Skjema og veiledere

Informasjonsark om reiseoppgjør for deltakerne.docx

Brukerveiledning elektronisk reiseregning informasjonskonferansen 2018.docx

Manuell reiseregning til informasjonskonferansen 2018

Bekreftelse for tapt arbeidsfortjeneste informasjonskonferansen 2018