Hva krever LO?

Her er hovedlinjene i LOs krav i tariffoppgjøret 2018:

  • LOs krav til Avtalefestet pensjon - Basert på LO-kongressens vedtak vil LO i tariffoppgjøret 2018 videreutvikle AFP i privat sektor ved tetting av hull for de som faller fra og sikre nivået på ytelsene til sliterne. For å sikre oppslutningen om et organisert arbeidsliv må privat sektors AFP videreføres som avtalefestet ordning.
  • LOs krav til tjenestepensjon - LO krever en pensjonsopptjening fra første krone, for alle stillingsandeler og fra 13 år.
  • LOs krav til reise, kost og losji - LO krever nødvendige endringer i Industrioverenskomsten som sikrer at arbeidsgivere ikke kan velte utgifter til reise, kost og losji for arbeidstakere som sendes på oppdrag over på den enkelte arbeidstaker. Løsningen skal ivareta målsettingen ved allmenngjøring.
  • LOs lønnskrav - LO krever økt kjøpekraft til alle. Kravene til lønn skal fremme likelønn, bekjempe lavlønn samt sikre garantiordningene.

Les mer på LOs sider.