Tariffoppgjøret 2020

Fellesforbundet er det største forbundet i privat sektor i Norge. Vi sitter i førersetet når krav skal fremmes og forhandlinger gjennomføres. Det forhandles om lønn, pensjon, arbeidstid og andre grunnleggende rettigheter. Det er du som medlem som avgjør hvilke saker vi skal prioritere.

Derfor er det viktig: 

 • At du deltar i tariffmøte på din arbeidsplass
 • At du engasjerer deg i diskusjonen og kommer med forslag
 • At du og klubben din gir beskjed om hva som er viktig for dere

Hvis du ikke har fått informasjon om hvordan du skal komme med forslag, så ta kontakt med en av de tillitsvalgte der du jobber, eller med den avdelingen i Fellesforbundet som du tilhører. Den finner du på forsiden av disse nettsidene under knappen "Min Avdeling".

Les mer om tariffoppgjøret 2020 i dette heftet.

Oversikt - Tariffoppgjøret 2020:

 • August/september: Debatt og skriving av forslag ute i klubber og avdelinger
 • Oktober: Innsending av forslag til forbundet før 4. oktober. Din avdeling har en frist som er tidligere enn det. Bransjerådene diskutere hva de ønsker å prioritere
 • November: Mobilisering og forberedelse til oppgjør. Om å gjøre å være flest mulig til listeutveksling!
 • Desember: Bransjerådene samles for å gjøre sine endelige prioriteringer
 • Januar: Tariffavtalene sies opp. Klubbene må gjøre seg klare. Les hvilke oppgaver som skal utføres i veiledningsheftet
 • Februar: LOs representantskap vedtar oppgjørsform og hovedkrav
 • Mars: Frontfaget starter opp som de først til å forhandle
 • April: De første forhandlingene sluttføres, og legges ut til uravstemning.
 • Mai/juni/juli: Det forhandles på avtalene suksessivt utover sommeren. Normalt er det uravstemning i tre omganger.

Etter forhandlingene:

Når forhandlingene er neste vår er det du og andre medlemmer som bestemmer om resultatet er godt nok. Dette skjer gjennom det vi kaller en uravstemning. Vi kommer tilbake med mer praktisk informasjon om dette senere.

IKKE MEDLEM OG ØNSKER Å PÅVIRKE? Meld deg inn her