Tariffoppgjøret for transportsektoren

Fellesforbundet er for deg som jobber innenfor transportsektoren. Som det største forbundet i privat sektor i Norge, er det vi som sitter i førersetet når krav skal fremmes og forhandlinger gjennomføres. Nå er vi også forbundet for deg som jobber i transportsektoren. Og du er med på å bestemme.

I Fellesforbundet er det medlemmene som foreslår hva som skal kreves i forhandlingene. Derfor er det viktig at du deltar i
diskusjonene før tariffoppgjøret, og at du og klubben på arbeidsplassen din gir beskjed om hva som er viktig for dere. Uten forslag fra dere, blir det heller ikke noe krav i forhandlingene.

Engasjér deg på følgende måte:

1. Gå sammen med andre på arbeidsplassen din og finn ut hva som er viktig for dere

2. Snakk med din tillitsvalgt og finn ut om det er planlagt et møte eller samling der dere kan diskutere sammen

3. Send inn samla forslag til avdelingen (Obs! Sjekk frist hos din avdeling)

4. Avdelingen vedtar hvilke forslag de fremmer til tariffoppgjøret

I Fellesforbundet står vi sammen for å skape forandring - for transportarbeidere!

Som medlem får du blant annet:
✔ Hjelp ved oppsigelse, permittering og omstilling
✔ Bistand i tvister i arbeidsforholdet
✔ Støtte til kurs og utdanning
✔ Inkludert! Norges beste innboforsikring – LOfavør innboforsikring
✔ I tillegg har organiserte andre medlemsfordeler gjennom LOfavør

Se alle medlemsfordeler.

Med tariffavtale har du i tillegg krav på:
✔ Fire dager mer ferie
✔ 12 % feriepenger
✔ Sentrale lønnstillegg
✔ Kollektive lokale lønnsforhandlinger
✔ Tillegg ved helligdags- helg og nattarbeid
✔ 14 dager betalt pappaperm i forbindelse med fødsel
er en del av medlemskapet
✔ AFP (avtalefestet pensjon)

Fellesforbundet er nå også for deg som jobber som:
Yrkessjåfør
Terminalarbeider
Bussjåfør
Lager/logistikkarbeider
Speditør
Avisbud
Sykkelbud
Havnearbeider
Taxisjåfør
Distribusjon forøvrig

Meld deg inn