Hopp til hovedinnhold

Koplīgumu vispārēja piemērošana ("allmenngjøring")

Koplīgumu vispārējā piemērošana (“allmenngjøring”) nozīmē, ka koplīguma daļas attiecas uz visiem, kas veic tāda veida darbu, kas ietilpst attiecīgā līguma darbības jomā. Tas nozīmē, ka ir nelikumīgi maksāt darbiniekiem zemāk par šajos līgumos noteikto minimālo algas likmi.

Seši no Norvēģijas Apvienotās arodbiedrību federācijas koplīgumiem daļēji ir vispārēji piemērojami:

 • Būvniecība
 • Jūras būvniecības nozare
 • Lauksaimniecība un dārzkopība
 • Kravu pārvadājumi ar autotransportu
 • Pasažieru pārvadājumi ar autobusu
 • Viesnīcas, restorāni un sabiedriskā ēdināšana

Darba inspekcijas vietnē (Arbeidstilsynet) ir pieejama informācija par minimālās algas likmēm un citiem saistošiem noteikumiem šajās nozarēs.

Ņemiet vērā, ka visas likmes tiks paaugstinātas no 2021. gada 1. jūlija.

Ja darba devējs nemaksā algu vai maksā mazāk nekā iepriekš noteikts, Jums ir jāsazinās ar savu arodbiedrības pārstāvi un / vai darba devēju, lai pieprasītu algu.

Darba inspekcijas iestāde (Arbeidstilsynet) pārbaudīs, vai darba devēji ievēro vispārējo piemērošanas noteikumu prasības attiecībā uz minimālo algu. Ja tiek pārkāpti noteikumi, Darba inspekcijas iestāde var izdot rīkojumus, ikdienas naudas sodus, pārtraukt darbu vai ziņot policijai.

Norvēģijas Apienotās arodbiedrību federācijas biedri saņems palīdzību no savas arodbiedrības, lai pieprasītu pienākošos minimālo algu. Jo vairāk cilvēku apvienojas, jo vairāk cilvēku var pieprasīt koplīgumu uzņēmumā. Koplīgumi darbiniekiem piešķir daudz vairāk ieguvumu un tiesību nekā vispārējie piemērošanas noteikumi, tostarp:

 • Augstākas algas daudzām darbinieku grupām
 • Piemaksas pie darba vakaros, nedēļas nogalēs un naktīs
 • Augstākas virsstundu piemaksas
 • Papildu atvaļinājums un atvaļinājuma nauda
 • Valsts fondētā pensija
 • Divu nedēļu apmaksāts paternitātes atvaļinājums sakarā ar bērna piedzimšanu