Hopp til hovedinnhold

Personāla atlases aģentūras

Vai jūs strādājat personāla atlases aģentūrā? Ziniet savas tiesības!

Kopš 2019. gada janvāra ir stājušies spēkā jauni noteikumi, kas ļauj labāk prognozēt darba situāciju.

  • Jums ir jābūt darba līgumam, kurā norādīts Jūsu faktiskais nodarbinātības līmenis
  • Jūs saņemsiet algu atbilstoši Jūsu nodarbinātības līmenim
  • Jums ir jāzina Jūsu darba laiks - katru dienu vai periodiski

Norvēģijas Apvienotā arodbiedrību federācija jau ilgu laiku ir centusies panākt labākus darba apstākļus cilvēkiem, kuri strādā personāla atlases aģentūrās. Norvēģijas Apvienotās arodbiedrību federācijas, mūsu ievēlēto pārstāvju un vietējo nodaļu smagā darba rezultātā ir panākti šie grozījumi:

Darba vides likuma grozījumi, kas ir spēkā no 2019. gada 1. janvāra:

1. Pastāvīgās nodarbinātības jēdziena skaidrojums (14-9.panta 2.punkts):

Darba vides likuma 14-9.panta 1.punktā ir noteikts:

Darbinieks ir jāpieņem darbā. Attiecībā uz pastāvīgo nodarbinātību šis likums paredz, ka nodarbinātība ir nepārtraukta, ka tiek piemēroti likuma noteikumi par darba nosacījumu izbeigšanu, un ka darbiniekam tiek garantēta darba paredzamība reālas darbavietas veidā.

2. Darba laika regulēšana- Prasības rakstiska darba līguma saturam (14-6.panta 1.punkta j) apakšpunkts:

Darba līgumā iekļauj informāciju par jautājumiem, kas ir nozīmīgi darba attiecībās, tostarp:

  1. j) Dienas un nedēļas darba laika ilgums un atrašanās vieta. Ja darbs ir jāveic periodiski, darba līgumā nosaka vai nodrošina bāzi, lai aprēķinātu, kad darbs ir jāveic.