Nyheter

Se nyheter hos din lokale avdeling

- Vilkårene for energisamarbeid må følges opp

Fellesforbundet tar til etterretning at Stortinget i går fattet vedtak om at Norge skal slutte seg til EUs tredje energimarkedspakke. - Vi mener beslutningen burde vært utsatt til vi hadde hatt mer sikker viten om hva en tilslutning vil ha å si for norsk energipolitikk, sier forbundsleder Jørn Eggum.

Publisert 23.03.2018 kl. 10:45


Brudd i forhandlingene – Oppgjøret til mekling

LO har i dag brutt forhandlingene med NHO i tariffoppgjøret. Det er også brudd i forhandlingene om reise, kost og losji, som har pågått direkte mellom Fellesforbundet og Norsk Industri.

Publisert 22.03.2018 kl. 18:51


Flertall på Stortinget vil begrense innleie

De rødgrønne fikk torsdag kveld med seg KrF på å legge tydelige begrensninger på bemanningsbransjen.

Publisert 15.03.2018 kl. 20:58


Forhandlingsdelegasjonene er i gang

Onsdag 14. mars starter den delen av årets tariffoppgjør omtalt som forbundsvise tilpasninger. Dette er viktig arbeid for å oppdatere tariffavtalene på alle våre overenskomster til hovedoppgjøret. Regelen er enkel: Blir man ikke enige med NHO om endringer, blir det ingen endringer.

Publisert 14.03.2018 kl. 16:48


Nytt ungdomsutvalg på plass

Under årets ungdomskonferanse på Sundvollen var Fellesforbundets Sentrale Ungdomsutvalg samlet, for flammende debatter og valg av nye representanter.

Publisert 13.03.2018 kl. 12:15


Innspill til statsbudsjettet for 2019

Regjeringa har i disse dager konferanse i forbindelse med arbeid med statsbudsjettet for 2019. Her er Fellesforbundets innspill.

Publisert 12.03.2018 kl. 12:04


Fellesforbundet sier nei til EUs tredje energipakke og medlemskap i ACER

Fellesforbundet mener Stortinget må si nei til medlemskap i ACER. – Forbundsstyret frykter at medlemskap kan svekke den nasjonale styringen og kontroll med energiressursene, sier forbundsleder Jørn Eggum.

Publisert 08.03.2018 kl. 14:10


Felles opprop for innsats mot seksuell trakassering

Sammen med El og IT Forbundet, Fellesorganisasjonen og Handel og Kontor ber vi Stortinget sikre at arbeid mot seksuell trakassering i langt sterkere grad blir en del av det systematiske HMS-arbeidet.

Publisert 08.03.2018 kl. 13:05


Har besøkt mer enn 1100 bedrifter i år

Fellesforbundet har som målsetning å besøke alle bedrifter med tariffavtale i løpet av 2018, antallet besøk har allerede passert 1100. - Hele organisasjonen gjør en stor innsats for å få gjennomført denne besøkskampanjen, sier Kjetil Larsen, som koordinerer arbeidet.

Publisert 07.03.2018 kl. 17:18


Fullt foran Stortinget: Markering mot bemanningsbransjen

Dagens fanemarkering mot bemanningsbransjen fylte hele Eidsvoll plass. - Det er med kjærlighet til byggebransjen at vi nå krever at det må innføres et midlertidig forbud mot bamanningsbransjen i Oslo-området, fastslo Fellesforbundets leder, Jørn Eggum, under sin appell til de oppmøtte.

Publisert 06.03.2018 kl. 15:44