Nyheter

Se nyheter hos din lokale avdeling

4 av 10 byggkontroller ender med stans

Så godt som hver eneste dag, blir en byggeplass stengt med umiddelbar virkning fordi de ansatte risikerer liv og helse. – Det er mange som er farlig nære dødsulykker hver enste dag, sier Fellesforbundets nestleder Steinar Krogstad til Dagbladet.

Publisert 21.10.2017 kl. 12:42


Bekymret for klimaprosjekt

Fellesforbundet og ni andre organisasjoner er bekymret for gjennomføringen av Norges viktigste klimaprosjekt. I forslaget til statsbudsjett for 2018 har olje- og energidepartementet foreslått å kutte støtten til prosjektet for karbonfangst og lagring (CCS) med 90 prosent, til 20 millioner kroner.

Publisert 20.10.2017 kl. 09:37


Felles innspill til regjeringspartiene

Fellesforbundet og Byggenæringens Landsforening (BNL) har sendt en felles henvendelse med innspill til den felles regjeringsplattformen som Høyre, FrP og Venstre nå skal arbeide med.

Publisert 19.10.2017 kl. 09:03


Ledig stilling i Hedmark/Oppland

Fellesforbundet har en ledig stilling som sekretær i Hedmark/Oppland.

Publisert 17.10.2017 kl. 15:07


Inspiserte anlegg i Qatar

Fellesforbundets verneombud Harry Eide (t.v.), har akkurat kommet tilbake fra et spesielt oppdrag. Sammen med verneombud Geir Kåre Wollum fra Arbeidsmandsforbundet har de inspisert to fotballstadioner som bygges for VW i fotball i Qatar i 2022.

Publisert 13.10.2017 kl. 07:20


Ledig stilling i Vestfold

Fellesforbundet søker etter sekretær ved distriktskontoret Vestfold. Distriktskontoret Vestfold er en del av det administrative distriktskontoret ADK Sør-Øst som favner fylkene Buskerud, Vestfold og Telemark.

Publisert 13.10.2017 kl. 07:12


Budsjett som rammer pendlere, slitere og ledige

- Vi ser et svært passivt statsbudsjett sier Fellesforbundets leder Jørn Eggum. - Regjeringen melder at arbeidslivskriminaliteten øker, har blitt grovere og mer sammensatt. Det er derfor trist å se at området ikke er prioritert i kroner og øre. Vi frykter at 2018 blir er år der tilsynsetatene fortsatt vil henge etter og at useriøse aktører kan ta seg enda mer til rette, påpeker Eggum.

Publisert 12.10.2017 kl. 12:02


Måtte stenge 169 byggeplasser

- Jeg trodde ikke det skulle være så mange, sier regionalt verneombud Jørgen Bjåland i Fellesforbundet til Moss Avis om statistikken for jobben han utførte i fjor: Av de 411 byggeplassene og anleggene han besøkte i Østfold og Follo, endte 169 av dem med stans i arbeidet på grunn av fare for liv og helse.

Publisert 04.10.2017 kl. 08:49


Felles brev til regjeringspartiene

Fellesforbundet og Norsk Industri har sendt et felles brev med innspill til de tre mulige regjeringspartiene Høyre, FRP og Venstre omkring forhandlingene for en ny regjeringsplattform.

Publisert 02.10.2017 kl. 15:12


Inn i styret for Hafslund

Rådgiver i Samfunnspolitisik avdeling i Fellesforbundet, Jeanette Iren Moen, er valgt inn det nye styret for energiselskapet Hafslund.

Publisert 02.10.2017 kl. 14:55