Nyheter

Se nyheter hos din lokale avdeling

Støtt totalforbud mot asbest!

Minst 107000 arbeidere dør hvert år som følge av eksponering for asbest! Dette er våre kamerater. Fellesforbundet ber regjeringen om å støtte et globalt totalforbud mot asbest ved Rotterdamkonvensjon-konferansen i Genéve.

Publisert idag kl. 07:00


Glad for Arbeiderpartiets vedtak!

Jeg er veldig glad for at Landsmøtet i Arbeiderpartiet i dag vedtok med overveldende flertall å konsekvensutrede Nordland VI, sier Fellesforbundets leder Jørn Eggum i en kommentar til vedtaket på Arbeiderpartiets landsmøte i ettermiddag.

Publisert 22.04.2017 kl. 16:58


Bort med nulltimerskontrakter!

Trodde du nulltimerskontrakter bare gjelder for bygningsarbeidere? Det gjelder også for renholdere, kundebehandlere, flyarbeidere, stuere og journalister. Nulltimerskontraktene gir null trygghet, og må bort. Se vår kampanjevideo for trygghetskampen!

Publisert 21.04.2017 kl. 11:09


-Oljeindustrien sikrer arbeid og velferd!

Jørn Eggum engasjerte på mønstring for arbeid og velferd på Youngstorget torsdag! -Man må ikke ta livet av oljeindustrien for å skape nye næringer, det meste nye skapes jo på skuldrene av det bestående, sa han.

Publisert 20.04.2017 kl. 13:26


Det offentlige må være en eksemplarisk bjelleku!

Fellesforbundet deltok på høring på Stortinget onsdag for å gi innspill til Industrimeldingen. Vår forbundssekretær Kine Asper understreket at offentlige midler gjennom innkjøp, anskaffelser og virkemiddelapparatet må fremme det seriøse arbeidslivet!

Publisert 20.04.2017 kl. 10:01


Markering: Oljeindustrien sikrer arbeid og velferd!

I forkant av Arbeiderpartiets landsmøteåpning markerer fagforeninger og klubber i Fellesforbundet og Industri Energi sin støtte til arbeidsplassene i oljeindustrien. Markeringen skjer torsdag 20. april på Youngstorget, fra 11.00-12.45, og forbundsleder Jørn Eggum holder appell.

Publisert 19.04.2017 kl. 10:53


Olje- og gassnæringen sikrer velferd til fellesskapet!

Leder i Fellesforbundet, Jørn Eggum, og nestleder i Industri Energi, Frode Alfheim, skriver i VG om den viktige oljenæringen i forkant av Arbeiderpartiets landsmøte. - Vi trenger et Arbeiderparti og et LO som er opptatt av arbeid, verdiskaping og velferd. Teknologi og kompetanse i oljeindustrien vil danne basis for utvikling av nye næringer. Vi må ikke ta livet av det ene for å skape det andre, skriver de.

Publisert 19.04.2017 kl. 07:35


Måtte kjøre fem km til toalettet

De utenlandske arbeiderne som jobbet for Norges største hyttebygger, måtte kjøre fem kilometer til nærmeste toalett, det skriver Dagens Næringsliv og sikter til et intervju med Fellesforbundets regionale verneombud i Buskerud, Lars Mamen.

Publisert 11.04.2017 kl. 09:22


Reiste til Polen for å rekruttere!

Fellesforbundets avdeling 118 Sunnhordaland Hardanger prøver nye metoder for å få organisert flere arbeidere i bemanningsbyrå, og knytte de medlemmene Fellesforbundet har der sterkere til fagbevegelsen. De tok turen til Polen, og der fikk de knytte bånd til nærmere 30 ansatte som alle skal jobbe i Norge.

Publisert 07.04.2017 kl. 13:37


Enighet for byggeindustrien

Fellesforbundet og Byggenæringens Landsforening har blitt enige om lønnsregulering av minstelønnssatsene som følge av årets mellomoppgjør. Forhandlingsleder Hege Espe sier at 1 års-satsen har økt fra kr 173,15 til kr 176,25 altså en økning på kr 3,10.

Publisert 05.04.2017 kl. 15:33