Anbefalt forslag for asfalt og veivedlikehold

Det ble tirsdag kveld enighet mellom Fellesforbundet, Norsk Arbeidsmandsforbund og Byggenæringens Landsforening om forslag til revidert overenskomst for bedrifter i asfalt- og veivedlikeholdsbransjen.