Bemanningsbransjen – et dårlig tilbud for mennesker med nedsatt arbeidsevne!

bilde til nyhetssak

Nestleder i Fellesforbundet, Steinar Krogstad, stiller seg kritisk til et foreslått samarbeid mellom NAV og bemanningsbyråer, for økt inkludering i arbeidslivet. - Vår erfaring med bemanningsbransjen tilsier at den ikke bør få en slik rolle, uttalte Krogstad i dagens høring på Stortinget.

- Altfor mange som ansettes i denne bransjen får en svært så usikker stilling. Det kjenner denne komiteen godt til, med mangel på lønn mellom oppdrag, usikre ansettelsesforhold, liten og ingen fagopplæring, svake arbeidstakerrettigheter osv. Det er slett ikke det mennesker med nedsatt arbeidsevne bør lokkes inn i, og i alle fall ikke gjennom samarbeid med vår offentlige arbeidsformidling, fortsatte Krogstad på høringen i Arbeids- og sosialkomiteen.

Bakgrunnen for utspillet er regjeringens Meld. St. 33 (2015–2016): NAV i en ny tid – for arbeid og aktivitet. I meldingen går regjeringa inn for å styrke samarbeidet mellom NAV og bemanningsbransjen, noe den forutsetter vi føre til økt inkludering av personer som i dag står utenfor arbeidslivet.

Se den TV-overførte høringen her.

Frykter ujevnt tjenestetilbud

Fellesforbundet er også uenig i forslaget om at hvert enkelt NAV-kontor skal kunne bestemme om avklarings- og oppfølgingstjenester skal kjøpes av eksterne leverandører eller foregå i egenregi.

- Dersom det skal være opp til det enkelte NAV-kontor å vurdere om tiltak skal kjøpes av eksterne tiltaksarrangører eller foregå i egenregi, kan dette medføre en utvikling hvor tjenestetilbudet varierer ut fra hvor i landet du bor. Og i stedet for å få økt mangfold av tilbydere, vil vi kunne oppleve at fagmiljøene tiltaksarrangørene representerer forsvinner, påpekte Krogstad på høringen.

Oppfølging på anbud

Sist, men ikke minst, uttrykte Krogstad bekymring over at regjeringen nettopp har lagt store deler av oppfølgingsarbeidet overfor mennesker med nedsatt eller redusert arbeidsevne, ut på anbud. Regjeringen mener at tiltaket vil medføre økt konkurranse og stimulere til utvikling av bedre tjenester.

- Fellesforbundet er redd dette medfører det motsatte. Ja, vi har alt sett det. Anbudskonkurransene har ført til at færre tilbydere har fått kontrakter, og ingen nye ideelle aktører. Vi frykter blant annet monopolisering i visse deler av landet. Vi ber komiteen anmode regjeringa om å iverksette et arbeid for å innhente kunnskap om erfaringene med denne omlegginga, uttalte Krogstad.

Bli medlem!

Become a member!
Vi hjelper deg med:

 • sentrale lønnstillegg
 • kollektive lokale forhandlinger
 • juridisk bistand ved behov
 • støtte til etterutdanning

...og mye, mye mer

Bli medlem

Se dine medlemsfordeler


Hvem organiserer vi?

Fellesforbundet organiserer arbeidstakere innen et bredt spekter av yrkesgrupper i privat sektor. Studenter, elever og lærlinger er også velkomne som medlemmer hos oss! I dag organiserer vi medlemmer innenfor:

 • byggeindustrien
 • leverandør-, verksted- og teknologiindustrien
 • tømrere, snekkere, murere og andre som jobber innen byggfagene
 • papir- og treforedlingsindustrien
 • overnatting -, servering - og cateringvirksomheter på land
 • grafisk personell i aviser, trykkerier, bokbinderier, design- og førtrykksbedrifter og emballasjeindustrien
 • havbruksnæringen
 • bilteknikere, bilmekanikere, billakkerere, lagerarbeidere med flere
 • flymekanikere og flyarbeidere
 • tekstil og konfeksjon
 • jordbruks-/avløserarbeid, gartnerarbeid, planteskoler og skogbruk, naturforvaltning og skogplantebransjen
 • medarbeidere i arbeidsmarkedsbedriftene
 • arbeidstakere som har varig tilrettelagt arbeid