Denne streiken skal vi vinne!

bilde til nyhetssak

Denne streiken skal vi vinne! Forbundsleder Jørn Eggum oppfordrer de streikende medlemmene på Riksavtalen om å delta i de lokale 1. mai-markeringene over hele landet.

Bli medlem!/Become a member!

Det har dessverre oppstått en teknisk feil i Fellesforbundets innmeldingsskjema. Så hvis du ønsker å bli medlem, ta kontakt med oss på e-post: medlemsavd@fellesforbundet.no. Da sender vi deg innmeldingsskjemaet på e-post.

Information in English: Unfortunately Fellesforbundet has discovered a technical error in our (Norwegian) enrollment form. So if you wish to become a member, please contact us at the e-mail address: medlemsavd@fellesforbundet.no. We will send you the form by e-mail.

Se dine medlemsfordeler


Jobber du på bedrift med tariffavtale, har du:

  • Fire dager mer ferie
  • 12 % feriepenger
  • Sentrale lønnstillegg
  • Kollektive lokale lønnsforhandlinger
  • Hjelp ved oppsigelse, permittering og omstilling
  • Tillegg ved helligdags-, helg- og nattearbeid
  • Støtte til kurs og utdanning
  • 14 dager betalt pappaperm i forbindelse med fødsel
  • AFP (Avtalefestet pensjon)
  • I tillegg mange medlemsfordeler gjennom LOfavør!