Dispensasjon til utsjekk av gjester ved konflikt

bilde til nyhetssak

I forbindelse med meklingen for Riksavtalen og en mulig konflikt fra arbeidstidas begynnelse lørdag kl 06.00, gir Fellesforbundet dispensasjon for at medlemmer, som etter vaktlisten har vakt i resepsjonen i tidsrommet 06.00 – 10.00, går på jobb og utfører utsjekk av gjester i dette tidsrommet.

Det gis ikke generell dispensasjon til at Fellesforbundets medlemmer utfører arbeid i forbindelse med frokostservering eller annet servicetilbud i dette tidsrommet.

Klikk her for å lese dokumentet

Bli medlem!

Become a member!
Vi hjelper deg med:

  • sentrale lønnstillegg
  • kollektive lokale forhandlinger
  • juridisk bistand ved behov
  • støtte til etterutdanning

...og mye, mye mer

Bli medlem