Enighet om kartonasje og grafisk sivil

bilde til nyhetssak

Fellesforbundet og Norsk Industri har kommet frem til et anbefalt forslag for kartonasjeoverenskomsten og de grafiske siviloverenskomstene.

Bli medlem!

Become a member!
Vi hjelper deg med:

  • sentrale lønnstillegg
  • kollektive lokale forhandlinger
  • juridisk bistand ved behov
  • støtte til etterutdanning

...og mye, mye mer

Bli medlem

Se dine medlemsfordeler