EU: - Feilslått politikk for vanlige folk

bilde til nyhetssak

Forbundsleder Jørn Eggum uttalte seg kritisk til Klassekampen om EUs politiske kurs, lørdag 25. juni.

Om britenes utmelding av EU uttaler Eggum:

– Dette skyldes på mange måter en feilslått politikk for vanlige folk. Om ikke den feilslåtte retningen EU har fått over lang tid endres, vil ikke folk være med. Da blir EU bare for eliten, og hele prosjektet vil råtne på rot.

Eggum frykter også en radikalisering av europeisk fagbevegelse som følge av brexit-avgjørelsen:

– Den nordiske måten å arbeide på har fått et skudd for baugen med dette. Det kan bety at fagbevegelsen søker lenger til venstre, at det blir en retning som er mindre interessert i kompromisser, og heller tar til gatene.

Bekymret for økonomi

Eggum uttrykker i tillegg en bekymring for norsk økonomi framover:

– Økonomien og finans finner alltid sine veier. Det vil være usikkerhet til å begynne med. Kapitalen klarer seg alltid historisk. Men de siste årene, med svak oljepris, har Norge flytt på en svakere krone, som har gitt gode vilkår for eksportindustrien. Om vi nå blir utsatt for spekulasjon som får kronekursen til å stige, vil det være alvorlig.

Bli medlem!

Become a member!
Vi hjelper deg med:

  • sentrale lønnstillegg
  • kollektive lokale forhandlinger
  • juridisk bistand ved behov
  • støtte til etterutdanning

...og mye, mye mer

Bli medlem

Se dine medlemsfordeler