Fagligpolitisk konferanse om valget 2017

bilde til nyhetssak

Fellesforbundet skal være med å bidra til at vi får regjeringsskifte neste år. Det gjør seg ikke sjøl, og da må vi være skolerte og engasjerte! Vår fagligpolitiske konferanse fra 6. til 9. november skal bidra til dette.

Konferansen arrangeres på Thorbjørnrud, Jevnaker , og vi har fått mange gode innledere til å komme. Blant annet kommer Trond Giske, Bård Vegard Solhjell og Else-May Botten fra Stortinget. Det gjør også leder av Tankesmien Agenda, Marte Gerhardsen, og lederen for samfunnskontakt i LO, Wegard Harsvik, forsker Eileen Fugelsnes, nyhetssjefen i Klassekampen, Mimir Kristjanssson, og valgkampsjefen i Arbeiderpartiet Halvard Ingebrigtsen. Selvsagt blir det også innledninger fra forbundet med leder Jørn Eggum, nestleder Steinar Krogstad, Jeanette Iren Moen, Line Eldring m.fl.

Se hele programmet her

Oppfordrer medlemmer/tillitsvalgte til å delta!

Vi oppfordrer medlemmer/tillitsvalgte som vil delta i valgkampen om å bli med på konferansen. Påmelding skjer her.

For nærmere opplysninger kontakt de konferanseansvarlige: Vegard Grøslie Wennesland, tlf. 909 28 963, eller Norvald Mo, tlf. 995 41 966.

Bli medlem!

Become a member!
Vi hjelper deg med:

 • sentrale lønnstillegg
 • kollektive lokale forhandlinger
 • juridisk bistand ved behov
 • støtte til etterutdanning

...og mye, mye mer

Bli medlem

Se dine medlemsfordeler


Hvem organiserer vi?

Fellesforbundet organiserer arbeidstakere innen et bredt spekter av yrkesgrupper i privat sektor. Studenter, elever og lærlinger er også velkomne som medlemmer hos oss! I dag organiserer vi medlemmer innenfor:

 • byggeindustrien
 • leverandør-, verksted- og teknologiindustrien
 • tømrere, snekkere, murere og andre som jobber innen byggfagene
 • papir- og treforedlingsindustrien
 • overnatting -, servering - og cateringvirksomheter på land
 • grafisk personell i aviser, trykkerier, bokbinderier, design- og førtrykksbedrifter og emballasjeindustrien
 • havbruksnæringen
 • bilteknikere, bilmekanikere, billakkerere, lagerarbeidere med flere
 • flymekanikere og flyarbeidere
 • tekstil og konfeksjon
 • jordbruks-/avløserarbeid, gartnerarbeid, planteskoler og skogbruk, naturforvaltning og skogplantebransjen
 • medarbeidere i arbeidsmarkedsbedriftene
 • arbeidstakere som har varig tilrettelagt arbeid