Fellesforbundet opplever stor medlemsvekst!

bilde til nyhetssak

Fellesforbundet opplever en sterk medlemsvekst de siste dagene som følge av streiken, og har i dag varslet streik for enda flere medlemmer!

Illustrasjonfoto: Colourbox

- Fellesforbundet har de siste dagene opplevd en betydelig medlemsvekst som følge av streiken i hotell- og restaurantområdet. Vi har i dag meldt plassoppsigelser for ytterligere 300 medlemmer på 153 bedrifter. Dette betyr at enda flere kan komme i streik. En medlemsvekst er jo veldig hyggelig midt oppe i en alvorlig streik, sier forbundssekretær Clas Delp.

- Vi opplever en helt fantastisk positivitet i forhold til streiken, sier Børge Ånesen, leder av Fellesforbundet avdeling 250 Hotell, Restaurant og Reiseliv i Trondheim.

 – Jeg tror at mange ikke-medlemmer ser sine kollegaer stå ute og streike for høyere lønn. Dette gjør inntrykk og har fått en del til å forstå at det er viktig å stå sammen med flere. Når du går gjennom byen ser du gule vester overalt, det er klart at dette gjør inntrykk.

- Jeg hadde aldri drømt om at en streik skulle skape en så positiv stemning – dette er helt unikt, sier Ånesen.

Bli medlem!

Become a member!
Vi hjelper deg med:

 • sentrale lønnstillegg
 • kollektive lokale forhandlinger
 • juridisk bistand ved behov
 • støtte til etterutdanning

...og mye, mye mer

Bli medlem

Se dine medlemsfordeler


Jobber du på bedrift med tariffavtale, har du:

 • Fire dager mer ferie
 • 12 % feriepenger
 • Sentrale lønnstillegg
 • Kollektive lokale lønnsforhandlinger
 • Hjelp ved oppsigelse, permittering og omstilling
 • Tillegg ved helligdags-, helg- og nattearbeid
 • Støtte til kurs og utdanning
 • 14 dager betalt pappaperm i forbindelse med fødsel
 • AFP (Avtalefestet pensjon)
 • I tillegg mange medlemsfordeler gjennom LOfavør!

Dine forsikringer i Fellesforbundet

 • LOfavør Kollektiv hjemforsikring: En fullverdiforsikring av innbo og løsøre som også inneholder en ansvarsforsikring, en rettshjelpsforsikring og en toppsikring på ditt innbo og løsøre.
 • LOfavør Grunnforsikring: Forsikringen gir økonomisk «førstehjelp» i form av en engangsutbetaling når et medlem, ektefelle/samboer eller barn dør. Forsikringen gjelder ikke elev- og studentmedlemskap.
 • LOfavør Fritidsulykkesforsikring: Forsikringen gir økonomisk støtte ved død, invaliditet og behandlingsutgifter som følge av ulykke i fritiden. Den gjelder for alle medlemmer inntil 70 år, unntatt student- og elevmedlemmer.