Fikk på plass god avtale

bilde til nyhetssak

IFMetall – Sveriges svar på Fellesforbundet – fikk 31. mars på plass en tariffavtale med arbeidsgiverne. Avtalen innbefatter 2,2 prosent reallønnsøkning, økt deltidsspensjon og forbedringer når det gjelder arbeidsmiljø og likestilling.

Foto: IFMetall

Forbundsleder Anders Ferbe (bildet) sier seg godt fornøyd med avtalen. Han gir medlemmenes engasjement æren for å ha fått fremforhandlet det han karakteriserer som en «så här bra avtal».

Les hele intervjuet med Anders Ferbe her

Bli medlem!

Become a member!
Vi hjelper deg med:

  • sentrale lønnstillegg
  • kollektive lokale forhandlinger
  • juridisk bistand ved behov
  • støtte til etterutdanning

...og mye, mye mer

Bli medlem