Første møte i bransjerådet for grønn sektor!

bilde til nyhetssak

12. oktober ble en historisk dag for Fellesforbundet og våre medlemmer i grønn sektor. Da ble nemlig første møte i det nyopprettede bransjerådet for grønn sektor (bildet) avholdt.

Det blir mye spennende arbeid i bransjerådet fremover. Norsk skog- og landbruk er en viktig del av norsk næringsliv og vil blant annet kunne spille en betydelig rolle på veien mot et mer klimavennlig samfunn.

Bransjerådet kunne fortelle at tariffavtalen har hatt stor betydning for deres konkurranseevne fordi den gir godt omdømme hos kunder. Samtidig ønsker de at flere organiserer seg og flere tariffavtaler kommer på plass i grønn sektor.

Rådet består av:

 • Leder Terje Johansen, sekretær i tariffavdelingen, forhandlingsansvarlig og ansvar for bransjepolitikken
 • Medlem Per Moen, fra Naturbruksoverenskomsten
 • Medlem Børge Eide, fra Jordbruk og gartneri
 • Medlem Eldar Rønningen, fra Naturbruksoverenskomsten
 • Medlem Håvard Fossbakk, fra Miljøoverenskomsten
 • Varamedlem Roar Solheim, Jordbruk og gartneri
 • Varamedlem Geir Steinar Sørsveen, Miljøoverenskomsten

(På dagens møte deltok også forbundssekretær Kine Asper som har ansvaret for dette området i ledelsen.)

Bli medlem!

Become a member!
Vi hjelper deg med:

 • sentrale lønnstillegg
 • kollektive lokale forhandlinger
 • juridisk bistand ved behov
 • støtte til etterutdanning

...og mye, mye mer

Bli medlem

Se dine medlemsfordeler


Hvem organiserer vi?

Fellesforbundet organiserer arbeidstakere innen et bredt spekter av yrkesgrupper i privat sektor. Studenter, elever og lærlinger er også velkomne som medlemmer hos oss! I dag organiserer vi medlemmer innenfor:

 • byggeindustrien
 • leverandør-, verksted- og teknologiindustrien
 • tømrere, snekkere, murere og andre som jobber innen byggfagene
 • papir- og treforedlingsindustrien
 • overnatting -, servering - og cateringvirksomheter på land
 • grafisk personell i aviser, trykkerier, bokbinderier, design- og førtrykksbedrifter og emballasjeindustrien
 • havbruksnæringen
 • bilteknikere, bilmekanikere, billakkerere, lagerarbeidere med flere
 • flymekanikere og flyarbeidere
 • tekstil og konfeksjon
 • jordbruks-/avløserarbeid, gartnerarbeid, planteskoler og skogbruk, naturforvaltning og skogplantebransjen
 • medarbeidere i arbeidsmarkedsbedriftene
 • arbeidstakere som har varig tilrettelagt arbeid