Hotellsjef: - Ikke problemer med lokal forhandlingsrett

bilde til nyhetssak

I en kronikk i Adresseavisen 5. mai uttrykker hotellsjef Mikael Forselius at han ikke har problemer med Fellesforbundets krav om lokal forhandlingsrett. Han mener at det er de store hotellkjedene som er redde for å miste kontrollen.

Faksimile fra Nea Radio

Her er en gjengivelse fra kronikken i Adresseavisen:

«Fellesforbundet kriger for lokal forhandlingsrett. For min del er dette ikke noe problem!

Vårt personal kjenner like godt som meg til hva vi har av lønnsomhet. Utbytte til eierne har det ikke blitt noe av det siste desenniet, til tross for at vi fremstilles som en suksess i norsk reiseliv.

Når det gjelder dette kravet er det ikke de frittstående hotellene som er bygget for turistnæringen som setter en stopper. Her er det NHO, på oppdrag for de store kjedene som sitter på sine kontorer i Oslo, Stockholm og Brussel, som er redde for å miste kontrollen.»

Kronikken er også publisert på nea radio.no.

Bli medlem!

Become a member!
Vi hjelper deg med:

 • sentrale lønnstillegg
 • kollektive lokale forhandlinger
 • juridisk bistand ved behov
 • støtte til etterutdanning

...og mye, mye mer

Bli medlem

Se dine medlemsfordeler


Jobber du på bedrift med tariffavtale, har du:

 • Fire dager mer ferie
 • 12 % feriepenger
 • Sentrale lønnstillegg
 • Kollektive lokale lønnsforhandlinger
 • Hjelp ved oppsigelse, permittering og omstilling
 • Tillegg ved helligdags-, helg- og nattearbeid
 • Støtte til kurs og utdanning
 • 14 dager betalt pappaperm i forbindelse med fødsel
 • AFP (Avtalefestet pensjon)
 • I tillegg mange medlemsfordeler gjennom LOfavør!

Dine forsikringer i Fellesforbundet

 • LOfavør Kollektiv hjemforsikring: En fullverdiforsikring av innbo og løsøre som også inneholder en ansvarsforsikring, en rettshjelpsforsikring og en toppsikring på ditt innbo og løsøre.
 • LOfavør Grunnforsikring: Forsikringen gir økonomisk «førstehjelp» i form av en engangsutbetaling når et medlem, ektefelle/samboer eller barn dør. Forsikringen gjelder ikke elev- og studentmedlemskap.
 • LOfavør Fritidsulykkesforsikring: Forsikringen gir økonomisk støtte ved død, invaliditet og behandlingsutgifter som følge av ulykke i fritiden. Den gjelder for alle medlemmer inntil 70 år, unntatt student- og elevmedlemmer.