Hvordan velge seriøse underleverandører?

bilde til nyhetssak

Fellesforbundet og Norges Bilbransjeforbund har laget en felles veileder for hvordan bedrifter kan velge seriøse underleverandører. Underleverandører skal være seriøse og lovlige, de skal sjekkes og kontrakt må skrives. Målet er at det skal bli lettere å ta de rette valgene!

Samarbeid lokalt mellom arbeidstakere og tillitsvalgte er viktig for å finne de gode løsningene, også for å bekjempe useriøse aktører, heter det i veilederen. Sjekklisten er fin å bruke for prosessen. Veilederen finner du her.