Nytt digitalt grunnkurs for tillitsvalgte!

bilde til nyhetssak

Er du ny som tillitsvalgt og kunne tenke deg å bli tryggere i vervet? Fellesforbundets nye opplæringsprogram, «Veiviseren», gir deg kunnskapen du trenger, når du vil og på alle digitale plattformer!

Kurset, som lanseres 16. juni, gir deg den oversikten du trenger over regelverket i arbeidslivet. Du får også en innføring i rettigheter og plikter fagorganiserte har.

Kurset tilsendes tillitsvalgte få dager etter at de er valgt som ny tillitsvalgt, og kan gjennomføres når den tillitsvalgte vil, hvor hun/han vil, og på alle tilgjengelige plattformer; smarttelefoner iPhone/Androide, Nettbrett og PC/Mac.

Hvis du ikke har fått tilsendt link til Veiviseren, så sjekk med din avdeling om de har registrert deg som tillitsvalgt i medlemssystemet (Fane 2)

Ved spørsmål eller ønsker om ytterligere informasjon, kontakt din avdeling.

Les mer her.

Lokale administratorer

Hver avdeling må utpeke en person til å være lokal administrator for «Veiviseren». Administratoren vil kunne hente ut opplysninger om hvem som har gjennomført kurset, og vil også kunne lage nye linker/kursinvitasjoner til andre enn nye tillitsvalgte om ønskelig.

Navn og kontaktinformasjon på lokal administrator sendes til forbundet innen 10. juni. Lokal administrator vil så få tilsendt tilgang og brukermanual til administrasjonspanelet.

Bakgrunn for kurset

Skolerte og trygge tillitsvalgte er den viktigste medlemsfordelen vi som forbund kan tilby våre medlemmer. Det digitale opplæringsprogrammet istandsetter de tillitsvalgte raskt, og gir dem den aller første helt grunnleggende kunnskapen de trenger for å fylle vervet.

I en kartlegging Fellesforbundet har gjennomført, svarer 40 prosent av våre tillitsvalgte at de ikke har deltatt på tillitsvalgtkurs. «Veiviseren» skal derfor bidra til å inspirere nye tillitsvalgte til å delta på Fellesforbundets øvrige kurstilbud.

Se dine medlemsfordeler


Jobber du på bedrift med tariffavtale, har du:

 • Fire dager mer ferie
 • 12 % feriepenger
 • Sentrale lønnstillegg
 • Kollektive lokale lønnsforhandlinger
 • Hjelp ved oppsigelse, permittering og omstilling
 • Tillegg ved helligdags-, helg- og nattearbeid
 • Støtte til kurs og utdanning
 • 14 dager betalt pappaperm i forbindelse med fødsel
 • AFP (Avtalefestet pensjon)
 • I tillegg mange medlemsfordeler gjennom LOfavør!

Dine forsikringer i Fellesforbundet

 • LOfavør Kollektiv hjemforsikring: En fullverdiforsikring av innbo og løsøre som også inneholder en ansvarsforsikring, en rettshjelpsforsikring og en toppsikring på ditt innbo og løsøre.
 • LOfavør Grunnforsikring: Forsikringen gir økonomisk «førstehjelp» i form av en engangsutbetaling når et medlem, ektefelle/samboer eller barn dør. Forsikringen gjelder ikke elev- og studentmedlemskap.
 • LOfavør Fritidsulykkesforsikring: Forsikringen gir økonomisk støtte ved død, invaliditet og behandlingsutgifter som følge av ulykke i fritiden. Den gjelder for alle medlemmer inntil 70 år, unntatt student- og elevmedlemmer.