Regionale verneombud: - Et viktig supplement

bilde til nyhetssak

I 2013 startet ordningen med regionale verneombud (RVO) innen hotell-, restaurant- og renholdsbransjen. Arbeidstilsynet har ved flere anledninger uttalt at RVO er et viktig og godt supplement til deres arbeid.

- Godt fungerende verneombud er helt avgjørende for å få til et godt systematisk og forebyggende HMS arbeid, sier fondsstyrets leder og regiondirektør i Arbeidstilsynet Oslo, Ørnulf Halmrast.

Tall fra Arbeidstilsynets tilsynsvirksomhet i 2015, viser at over 54% av renholdsvirksomhetene ikke hadde valgt verneombud. I serveringsbransjen ble det avdekket at 7 av 10 virksomheter ikke hadde valgt verneombud.

Dette understøtter behovet for RVO-enes arbeid og fokus på å få på plass verneombud og velfungerende vernetjeneste i virksomhetene.

Nå foreligger årsrapporten fra ordningen med RVO for 2015. Les mer her.

Bli medlem!

Become a member!
Vi hjelper deg med:

  • sentrale lønnstillegg
  • kollektive lokale forhandlinger
  • juridisk bistand ved behov
  • støtte til etterutdanning

...og mye, mye mer

Bli medlem