Til deg som jobber på hotell og restaurant 17. mai!

bilde til nyhetssak

Skal du jobbe på 17. mai eller fikk du fri? Her gir vi deg informasjon om hvilken lønn du har krav på.

1.    Om du er satt opp på vakt 17. mai, men arbeidsgiver gir deg fri: Vanlig lønn uten tillegg
Om du er satt opp på vakt 17. mai, og må arbeide:
A: Jobber du i bedrift uten tariffavtale garanterer norsk lov deg 50 % i tillegg til vanlig lønn
B: Tariffavtalen Riksavtalen garanterer deg 100 % i tillegg til vanlig lønn. Begynner du vakten din på 17. mai, så gjelder betalingen hele vakten din.

2.    Om du hadde fri på 17. mai, men blir bedt om å arbeide:
A: Jobber du i bedrift uten tariffavtale garanterer norsk lov deg bare 50 % i tillegg til vanlig lønn
B: Tariffavtalen Riksavtalen: Garanterer deg 200 % i tillegg til vanlig lønn!
Begynner du vakten din på 17. mai, så gjelder betalingen hele vakten din.

Husk at hvis du jobber overtid, skal du ha overtidsgodtgjørelse!
Kilder: Riksavtalens paragraf 4.2, med underpunkt 2.1 og 2.2
Lov om 1 og 17 mai som høgtidsdager.

Bli medlem!

Become a member!
Vi hjelper deg med:

  • sentrale lønnstillegg
  • kollektive lokale forhandlinger
  • juridisk bistand ved behov
  • støtte til etterutdanning

...og mye, mye mer

Bli medlem