Organisasjonsarbeider – Fellesforbundet avd. 65

bilde til nyhetssak

Vi søker en organisasjonsarbeider til arbeidsoppgaver som i stor grad vil være oppsøkende virksomhet, rekruttering av nye medlemmer og medlemsoppfølging på Nordmøre og i Romsdal. Stillingen kan innebære noe saksbehandling.

Vi ønsker en kollega som har erfaring med tillitsvalgtarbeid, gjerne med forhandlingsbakgrunn og fortrinnsvis organisasjonserfaring.

Du må være systematisk, utadvendt, ha stor arbeidskapasitet og utpreget evne til å samarbeide. Du må ha god norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne, beherske engelsk og ha noe datakunnskaper. Stillingen vil innebære mye reisevirksomhet, og det kreves førerkort og bil til disposisjon, godtgjørelse etter statens satser. Det må forventes noe møte- og kursvirksomhet på kveldstid.

Vi kan tilby deg 100% stilling, spennende arbeidsoppgaver, et godt arbeidsmiljø med muligheter for faglig og personlig utvikling, lønn etter tariffavtale og gode pensjons- og forsikringsordninger.

Søknadsfrist: 26.04.19. Tiltredelse snarest etter 01.09.19.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås av leder Cecilie Søllesvik, tlf. 480 33 155.
Søknad med CV sendes: cecilie.sollesvik@fellesforbundet.org eller Fellesforbundet avd. 065, Storgata 9, 6413 Molde, merket ”organisasjonsarbeider”.