Organisasjonsarbeider – Fellesforbundet avd. 108 Innherred Fagforening

Vi søker etter organisasjonsarbeider i 100 % stilling med kontorsted i Verdal. Arbeidsoppgaver vil i stor grad være oppsøkende virksomhet, rekruttering av nye medlemmer og medlemspleie.

Fellesforbundet avd. 108 er en samleavdeling som består av ca. 2300 medlemmer fra Frosta, Levanger, Verdal og deler av Inderøy. Våre yrkesaktive medlemmer er spredt blant over 100 ulike bedrifter. Avdelingen organiserer medlemmer innenfor bransjene verksted, byggfag, byggindustri, bil, hotell- og restaurant, stein, grønn sektor, grafisk, arbeidsmarkedsbedrifter samt vekstbedrifter.


Stillingen er krevende og den innebærer mye oppsøkende virksomhet og bred kontakt mot tillitsvalgte og medlemmer i avdelingen. Det vil være nødvendig med utpreget evne til samarbeid og selvstendig arbeid. Stillingen vil kreve god kunnskap om lov- og avtaleverk innenfor Fellesforbundets virkeområde og Hovedavtalens bestemmelser.

Vi ønsker en kollega som har erfaring med tillitsvalgtarbeid, gjerne med forhandlingsbakgrunn og fortrinnsvis organisasjonserfaring.

Du må ha god norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne, beherske engelsk og ha noe data­kunnskaper. Stillingen vil innebære mye reisevirksomhet, og det kreves førerkort og bil til disposisjon, godtgjørelse etter statens satser. Det må forventes noe møte- og kursvirksomhet på kveldstid.

Vi kan tilby deg 100% stilling, spennende arbeidsoppgaver med muligheter for faglig og personlig utvikling. Lønn etter Fellesforbundets lønnstabell og gode pensjons- og forsikringsordninger.

Søknadsfrist 15.01.2020. Snarlig tiltredelse.


Nærmere opplysninger om stillingen kan fås av avdelingsleder Ståle Johansen , 464 01 064.

Søknad med CV sendes daglig leder anita.solbakken@fellesforbundet.org