Veiledning om kontingenttrekk

https://www.fellesforbundet.no/globalassets/dokumenter/brosjyremateriell-utgitt-av-fellesforbundet/veiledning_for_arbeidsgivere_fagforeningskontingent-_norsk_10-2010.pdf