Kontaktinformasjon fagforeninger innen transport

Nedenfor finner du oversikt over alle fagforeningene i tidligere Norsk Transportarbeiderforbund.

Agder Transportarbeiderforening
Vesterveien 15 B, 4613 Kristiansand
Tlf. 38 07 22 50
E-post: avd041.agder@fellesforbundet.org

Leder:
Jan Erik Aksnes
Tlf. 455 13 549
E-post: jan.erik.aksnes@fellesforbundet.org

 

Innlandet Transportarbeiderforening
Postboks 4461, 2308 Hamar
Tlf. 476 48 070
E-post: avd027.itf@fellesforbundet.org

Leder
Eldar M. Rudolfsen
Tlf: 928 34 939
E-post: eldar.rudolfsen@fellesforbundet.org

 

Transportarbeiderforening Nord
Transportarbeiderforening Nord organiserer transportarbeidere i Nordland, Troms og Finnmark
Vesterålsgata 90, 8400 Sortland
Postboks 59, 8401 Sortland
E-post: avd032.nntf@fellesforbundet.org

Leder
Bjørn Tore Bråten
Tlf. 924 12 458
E-post: bjorn.tore.braten@fellesforbundet.org

Nestleder
Roger Haagensen
Tlf. 905 17 999
roger.haagensen@fellesforbundet.org

Lastebileiernes Forening
Lastebileiernes Forening er en landsomfattende forening for enbilseiere
Enebakkveien 133, 0680 Oslo
Tlf. 22 68 44 00
E-post: avd083.lastebil@fellesforbundet.org

Leder
Trond Erik Knutsen
Tlf. 901 80 558
E-post: trond.erik.knutsen@fellesforbundet.org

 

L.K.A.B. Arbeiderforening
Foreningen organiserer ansatte i LKAB i Narvik
Postboks 340, 8505 Narvik
Tlf. 959 23 966
E-post: lkabarbeiderforening@gmail.com

Leder
Stian Kristiansen
Tlf. 921 15 653
E-post: stian.kristiansen87@gmail.com

 

Midtnorsk Transportarbeiderforening
Midtnorsk Transportarbeiderforening organiserer transportarbeidere i Sør- og Nord-Trøndelag
Vestre Rosten 81, 7075 Tiller
Tlf. 73 87 66 10
E-post: avd016.mntf@fellesforbundet.org

 

Møre og Romsdal Transportarbeiderforening
Lerstadveien 508, 6018 Ålesund
Tlf. 400 06 261
E-post: avd020.mrtf@fellesforbundet.org

Leder
Jack Narve Sæther
Tlf. 930 45 541
jack.saether@fellesforbundet.org

 

Norsk Havnearbeiderforening
Norsk Havnearbeiderforening er en landsomfattende forening for havnearbeidere
Postboks 2079, Skarbøvik
6028, Ålesund
Tlf. 468 63 818 
E-post: avd021.havn@fellesforbundet.org

Leder
Bjørn Steffensen
Tlf. 971 02 260
E-post: bjorn.steffensen@fellesforbundet.org

 

Oslo og Omegn Bussarbeiderforening
Enebakkvegen 133, 0680 Oslo
Tlf. 401 00 406
E-post: avd056.oobf@fellesforbundet.org
Nettside: www.oobf.no

Leder
Petter Jørgensen
Tlf. 401 00 408 - 926 02 981
petter.jorgensen@fellesforbundet.org

 

Oslo Transportarbeiderforening
Oslo Transportarbeiderforening organiserer transportarbeidere i Oslo, Akershus og Buskerud.
Folkets Hus, Torggt 12, 0181 Oslo 
Tlf. 48 21 22 22
E-post: avd004.otf@fellesforbundet.org
Nettside: www.oslotransport.com

Leder
Pål Aronsen
Tlf. 959 79 707
E-post: pal.aronsen@fellesforbundet.org

 

Rogaland Transportarbeiderforening
Løkkeveien 22, 4008 Stavanger
E-post: avd014.rtf@fellesforbundet.org

Leder
Inge Vidar Lone
Tlf. 483 89 285
inge.vidar.lone@fellesforbundet.org

 

Sarpsborg Kai- og Lagerarbeiderforening
LEDER
Morten Hansen
Moaveien 15
1719 Greåker
morten.hansen@borregaard.com

 

Sogn og Fjordane Transportarbeiderforening
Postboks 636, 6804 Førde
Tlf. 958 66 040
E-post: avd036.sfjtf@fellesforbundet.org

Leder
Geir Are Strømnæss
Tlf. 900 33 662
geir.are.stromnaess@fellesforbundet.org

 

Transportarbeiderforeningen Vestfold-Telemark
Folkets Hus, Jernbanealléen 13, 3210 Sandefjord
Tlf. 40 00 18 44
E-post: avd037.vttf@fellesforbundet.org

Leder
Nina Risinggård
Tlf. 920 43 195
nina.risinggaard@fellesforbundet.org

 

Vestnorsk Transportarbeiderforening
Vestnorsk Transportarbeiderforening organiserer transportarbeidere i Hordaland og i Haugaland i Rogaland
Lars Hilles gate 19, 5008 Bergen
Tlf. 90 81 29 98
E-post: avd011.vtf@fellesforbundet.org
DK Haugesund
Haraldsgata 177, 5525 Haugesund

Leder
Roger Moum
Tlf.: 905 19 479
roger.moum@fellesforbundet.org

Leder DK HAUGESUND
Borgny Hauge Skogen
Tlf. 958 70 576
 

Østfold Transportarbeiderforening
Astrids gate 34, 1706 Sarpsborg
Tlf. 400 06 891
E-post: avd022.ost@fellesforbundet.org

Leder
Monica Johansen
Tlf. 922 73 123
E-post: Monica.johansen@fellesforbundet.org