Fagopplæring

Innspillsrunde om nye læreplaner VG2 og VG3

Arbeidet med nye læreplaner for alle fag har blitt lagt ut til en åpen innspillsrunde. Frist for innspill er 1. september.

Utdanningsdirektoratet har nå lagt ut skisser til nye læreplaner for VG 2 og VG 3 for alle fag. Det skal lages nye læreplaner for alle fag. Direktoratet ber om innspill på innholdet i de nye læreplanene som det fremdeles arbeides med.

Direktoratet skriver på sine hjemmesider:

Vi har en åpen prosess når vi utvikler læreplaner og ønsker å involvere alle som er interessert i innholdet i opplæringen. Det betyr at du får lese tidlige skisser som læreplangruppene fortsatt jobber med. Vi ber om innspill underveis slik at læreplangruppene får bedre tid til å vurdere tilbakemeldingene og gjøre endringer.

Læreplanene sendes på offisiell høring i desember 2019. Vi fastsetter læreplanene i august  2020. For videregående opplæring gjelder en gradvis innføring av nye læreplaner hvor hovedprinsippet er at Vg1 gjelder fra høsten 2020, Vg2 og særløp fra 2021 og Vg3 fra 2022.

Her er de grafiske fagene:

Design og tradisjonshåndverk

 - Håndbokbinderfaget

Informasjonsteknologi og medieproduksjon

 - Vg2 Medieproduksjon

 - Vg3 Medieproduksjonsfaget

 - Vg3 Mediedesignfaget

 - Vg3 Medieteknikkfaget

Teknikk og industriell produksjon

- Vg2 Industriteknologi

 - Vg3 Grafisk produksjonsteknikkfaget

 - Vg3 Serigrafifaget