Fagopplæring

Ny tilbudsstruktur i fagopplæringen

Utdanningsmyndighetene har fastsatt ny tilbudsstruktur for yrkesfaglig utdanning fra skoleåret 2020/21. Les mer om strukturen her https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/forsok-og-pagaende-arbeid/ny-tilbudsstruktur-og-nye-lareplaner-pa-yrkesfag/ny-tilbudsstruktur-i-fag--og-yrkesoplaringen/

+++

Presentasjon av faget grafisk produksjonsteknikk

På bransjekonferansen 26. oktober holdt Rolf Wesenberg fra Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon en presentasjon av det nye faget grafisk produksjonsteknikk.

Rolfs presentasjon ligger her - Grafisk produksjonsteknikk

+++

Læreplan godkjent i faget grafisk produksjonsteknikk

Nå er læreplanen i Vg3 grafisk produksjonsteknikk publisert på Utdanningsdirektoratets hjemmeside: 

https://www.udir.no/kl06/GPT3-01

 

Dette er overgangsordningen:

Lærlinger som har tegnet lærekontrakt i fagene trykker, bokbinder og grafisk emballasje fullfører løpet etter disse læreplanene. Siste mulighet til å ta fag- eller svenneprøve i disse tre fagene er høsten 2019.

 

Lærlinger som starter opplæring etter 1. august 2017 tegner lærekontrakt i grafisk produksjonsteknikk. Første mulighet til å ta fagprøve i grafisk produksjonsteknikk er våren 2019.