Fagopplæring

Åpen innspillsrunde om nye læreplaner for Informasjonsteknologi og medieproduksjon – Vg1

Arbeidet med det nye utdanningsprogrammet Informasjonsteknologi og medieproduksjon går fremover. Nå har Utdanningsdirektoratet invitert til en åpen innspillsrunde for læreplanen i VG 1 - det første skoleåret, som er felles for alle som starter på dette utdanningsprogrammet.

Utkast til læreplan finner du her - Utkast til læreplan i felles programfag for Vg1 informasjonsteknologi og medieproduksjon.pdf

Høringen finner du her - https://hoering.udir.no/Hoering/v2/369?notatId=778

Høringsfristen er 1. mai.

+++

Åpen innspillsrunde om nye læreplaner på yrkesfag – Vg1

Utdanningsdirektoratet (UDIR) inviterer alle interesserte til å komme med innspill til utviklingen av nye læreplaner for yrkesfagene.

 

I 2020 kommer nye læreplaner. UDIR har en åpen prosess når de utvikler læreplaner og ønsker å involvere alle dere som er interessert i innholdet i opplæringen. Det betyr at dere får lese tidlige skisser som læreplangruppene fortsatt jobber med. UDIR ber om innspill underveis slik at vi får bedre tid til å vurdere tilbakemeldingene fra dere og gjøre endringer.

 

Skissene viser:

•Om faget – den innledende delen av læreplanen

•Kjerneelementer – sentralt innhold i faget

 

I mars/april 2019 kan dere gi innspill på kompetansemål og innholdet i hele læreplanen.

Til sommeren kommer en offisiell høring på de endelige læreplanutkastene på Vg1.

Arbeidet med læreplaner på Vg2 og Vg3 starter i mars. På disse blir det også mulighet til å komme med innspill.

 

De første læreplanskissene for alle yrkesfagene er nå lagt ut på https://www.udir.no/yrkesfagskisser.

 

De grafiske fagene ligger under disse tre utdanningsprogrammene:

Grafisk produksjonsteknikk og Serigraf ligger under VG 1 teknikk og industriell produksjon. Dere finner VG 1 teknikk og industriell produksjon ved å følge lenken https://hoering-publisering.udir.no/313

 

Mediegrafikerfaget blir videreført under VG 1 informasjonsteknologi og medieproduksjon. Dere finner Vg1 informasjonsteknologi og medieproduksjon ved å følge lenken https://hoering.udir.no/Hoering/v2/318?notatId=619

 

Håndbokbinder ligger unde VG 1 design og tradisjonshåndverk. Dere finner Vg1 design og tradisjonshåndverk ved å følge denne lenken https://hoering-publisering.udir.no/314

 

+++

Ny tilbudsstruktur i fagopplæringen

Utdanningsmyndighetene har fastsatt ny tilbudsstruktur for yrkesfaglig utdanning fra skoleåret 2020/21. Les mer om strukturen her https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/forsok-og-pagaende-arbeid/ny-tilbudsstruktur-og-nye-lareplaner-pa-yrkesfag/ny-tilbudsstruktur-i-fag--og-yrkesoplaringen/

+++

Presentasjon av faget grafisk produksjonsteknikk

På bransjekonferansen 26. oktober holdt Rolf Wesenberg fra Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon en presentasjon av det nye faget grafisk produksjonsteknikk.

Rolfs presentasjon ligger her - Grafisk produksjonsteknikk

+++

Læreplan godkjent i faget grafisk produksjonsteknikk

Nå er læreplanen i Vg3 grafisk produksjonsteknikk publisert på Utdanningsdirektoratets hjemmeside: 

https://www.udir.no/kl06/GPT3-01

 

Dette er overgangsordningen:

Lærlinger som har tegnet lærekontrakt i fagene trykker, bokbinder og grafisk emballasje fullfører løpet etter disse læreplanene. Siste mulighet til å ta fag- eller svenneprøve i disse tre fagene er høsten 2019.

 

Lærlinger som starter opplæring etter 1. august 2017 tegner lærekontrakt i grafisk produksjonsteknikk. Første mulighet til å ta fagprøve i grafisk produksjonsteknikk er våren 2019.