Kurs og kompetanseheving

Adventseminar på IGM 18. desember klokken 09-12

IGM inviterer til årets siste seminar. Det blir frokost, gløgg og pepperkaker – vi lover deg kunnskap, inspirasjon og mye julestemning. 

Tid: 18. desember kl 9-12 (frokosten serveres fra kl 8:30) Sted: IGM, Brynsveien 5 i Oslo Pris: 1 400 kr (kroner 700 for de som har rett til GU-kursrefusjon)

Siste frist for påmelding er 13. desember.

Les mer og meld deg på her

+++

Grafisk mot 2019

  • Hva kan NTNU bidra med til grafisk bransje fremover?
  • Presentasjon av bachelor- og masteroppgaver
  • Pågående prosjekter
  • Hva skjer av forskning, hvordan ser leverandørene for seg fremtiden?
  • Kompetansekrav fremover
  • Hvordan tilpasse seg kundens behov

Middag og nettverksbygging torsdag ettermiddag/kveld

IARIGAI årskonferanse - Fribourg , Sveits, 10-13 september 2017

IARIGAI er en organisasjon for forskning og utvikling i grafisk bransje. Ved et par anledninger de senere årene har vi hatt deltakere fra bedrifter og tillitsvalgte på årskonferansene. Denne deltakelsen har vært finansiert av Grafisk Utdanningsfond eller Utdanningsfondet for grafisk emballasje og deltakerne har laget rapport om det de har erfart. Rapporten fra 2014 kan leses her i GUs årsberetning - https://www.fellesforbundet.no/globalassets/dokumenter/grafisk/grafisk-utdanningsfond/gu_arsberetning_2014.doc

Årets konferanse ser noe mer praksisorientert ut enn tidligere og det er trolig at det vil gi bedriftsrepresentanter og tillitsvalgte større utbytte enn de rene akademiske konferansene.

Søknad må godkjennes i det respektive utdanningsfondet og det må beregnes en viss saksbehandlingstid før det gis svar på søknaden. Deltakelse på IARIGAIS konferanser er svært kostbart, det er derfor ingen automatikk i at søknader vil bli innvilget og hvis de blir det vil det være et meget begrenset antall. Søknaden må inneholde en begrunnelse for hvorfor du vil delta.

Søknadsskjema til utdanningsfondene finnes her https://www.fellesforbundet.no/om-fellesforbundet/grafisk/kurs-og-kompetanseheving/ 

Les mer om konferansen her - http://www.iarigai-fribourg.com/home

+++

 

 

Digital journalistikk for grafikere - nytt kurs med start 6. mars

Det er et stadig økende behov for medarbeidere med kunnskaper i nettjournalistikk, sosiale medier, digital presentasjon og bruk av data i journalistisk research. Innholdet du skriver og presenterer skal bli funnet av leserne på søkemotorene og det skal være delevennlig i sosial medier. 

Kurset gir deg viktig kunnskap som gjør deg bedre til å formidle budskap ved å skrive gode, journalistiske tekster. Du vil lære digitale verktøy som kan brukes til å samle inn og presentere informasjonen effektivt. Og du vil ikke minst lære hvordan du kan bruke sosiale medier og nettet til å spre budskapet ditt effektivt.

Kurset er også godt egnet for de som ønsker å lære research- og fortellingsteknikker til bruk i andre sammenhenger, f.eks. i informasjon og innholdsmarkedsføring. 

Studenten skal få innsikt i og kjenne til de viktigste tjenester, teknologier og verktøy som er avgjørende for å lykkes som digital journalist, og forstå samspillet slik at man skaper effekter og resultater. Etter endt studium skal studenten beherske de viktigste verktøyene og være i stand til å gjøre seg relevant og skape og fremstille nyhets stoff på en måte som gir oppmerksomhet og skaper interesse i digitale kanaler.

Digital journalistikk - deltid, 15 studiepoeng. Høgskolestudiet er i samarbeid med Høgskulen i Volda (www.hivolda.no ). All undervisning foregår hos IGM i Oslo. 

Studiet gjennomføres mars 2017 - august 2017, med 5 samlinger i løpet av studietiden, hver samling er fra kl. 10 – 16.  

Samlinger er:  6. - 7. mars, 3. - 4. april, 4. - 5. mai, 21. - 22. august 2017.
Eksamen er en prosjektoppgave. 

Mer informasjon og påmelding finner du her - https://igm.no/digital-journalistikk/


Pris kr. 25 000,- (-50% ved GU-medlemskap). I tillegg kommer bøker.

 

LOs utdanningsfond