Grafisk Stipendordning

Endringer i de økonomiske rammene for grafisk stipendordning.

De økonomiske rammene for Grafisk Stipendordning har blitt endret med virkning fra 11. mars 2019.


Retningslinjene har fått et nytt punkt:

SÆRSKILTE KOMPETANSEAKTIVITETER

Når ordningens økonomi tillater det og etter vedtak i tariff-/bransjeråd avis og grafisk kan det gis støtte til særskilte kompetanseaktiviteter. Søknader om støtte til særskilte kompetanseaktiviteter behandles fortløpende.

Endringen ble vedtatt på det fellesmøtet mellom tariffråd avis og tariffråd grafisk sivil som ble avholdt mandag 11. mars 2019.