Grafisk Stipendordning

Endringer i de økonomiske rammene for grafisk stipendordning.

De økonomiske rammene for Grafisk Stipendordning har blitt endret med virkning fra 1. mars 2016.
Stipendene har blitt justert noe ned slik at stipend etter retningslinjenes punkt A fra nå er kroner 6 000 og stipend etter retningslinjenes A1 fra nå er kroner 1 000.

Videre er retningslinjenes punkt B og C tatt ut.

Endringene ble vedtatt på det fellesmøtet mellom tariffråd avis og tariffråd grafisk sivil som ble avholdt mandag 29. februar 2016. Årsaken til endringene er en strammere økonomi i ordningen.