Grafisk Utdanningsfond

 

Grafisk Utdanningsfond (GU) er en ordning som er tariffestet gjennom overenskomstene for Aviser og avistrykkerier, Pakkerier, Trykkerier og grafiske bedrifter og Bokbindere. Tariffbestemmelsen finnes som bilag til overenskomstene.

GU ledes av et styre der MBL og Norsk Industri har et styremedlem hver og Fellesforbundet har to styremedlemmer.
Fondet har et sekretariat med en representant fra Norsk Industri og en representant fra Fellesforbundet som blant annet skal forberede saker som fondets styre skal behandle. Sekretariatet forestår også den daglige virksomheten og sekretariatet kan kontaktes om alle forhold rundt GU. Sekretariatet består av Kristin Ødegård/Norsk Industri og Niels Edvard Killi/Fellesforbundet.
Alle økonomiske forhold, bokføring, kontingentinnkreving, medlemsregister osv håndteres av Norsk Industri.

Kontakt sekretariatet:   

Kristin Ødegård 95 55 28 25 ko@norskindustri.no
Niels Edvard Killi 97 65 14 21 niels.edvard.killi@fellesforbundet.no

 

Det betales inn til GU for den enkelte ansatte av bedriften og den ansatte. Hvem det betales inn for fremkommer av navneliste som bedriften sender inn til GU ved hver kvartalsinnbetaling. Den enkelte ansatte som har rettigheter i fondet skal stå på disse listene. Det er derfor svært viktig at de navnelistene som sendes inn til GU er korrekte og at alle som arbeider på overenskomsten står oppført. De tillitsvalgte i bedriften skal motta en kopi av navnelisten ved hver innbetaling og det er en viktig oppgave for de tillitsvalgte å påse at listene stemmer og eventuelt sørge for at de nødvendige endringer blir utført. Det presiseres at GU er obligatorisk for alle ansatte som arbeider på overenskomsten – også uorganiserte.

 

Styret vedtar hvert år retningslinjer for saksbehandling og utbetaling av refusjoner, stipender og økonomiske tilskudd. Gjeldende retningslinjer ble vedtatt av styret 8. mars 2019.

 

Retningslinjer, søknadsskjema, årsrapporter og annen informasjon finnes i menyen til høyre.

Støtte til Yrkesfaglig fordypning - YFF


Retningslinjene for saksbehandling er endret fra 8. mars 2019. Les de nye retningslinjene her