Utdanningsfondet for grafisk emballasje - UGE

Medlemstilbud messebesøk DRUPA 2016

På sitt møte 17. februar vedtok styret å invitere medlemsbedriftene til å søke stipend for DRUPA 2016.

VEDTAKET LYDER:
Fondet inviterer alle medlemsbedriftene til å søke stipend for å sende inntil to deltakere fra hver bedrift til DRUPA 2016. Det forutsettes at det er en representant for ledelsen og en representant for de ansatte, fortrinnsvis tillitsvalgte.

På samme måte inviteres styrets medlemmer til å søke stipend for å delta på DRUPA 2016.

Stipendet er kroner 10 000,- for hver deltaker.


Den enkelte må selv ordne reise, opphold og alle andre praktiske forhold rundt besøket på DRUPA 2016. Det anbefales at det samarbeides mellom deltakere slik at de samordner seg.

ALLE deltakere som får støtte fra UGE skal levere rapport til fondet.

Hjemmesiden til DRUPA 2016: http://www.drupa.com/

Spørsmål vedrørende stipendet kan rettes til sekretariatet.

Utdanningsfondet for grafisk emballasje (UGE) gir i skoleåret 2017-2018 en økonomisk støtte til bedrifter som tar inn elever på Yrkesfaglig fordypning (YFF) – praksis i bedrift.

Les mer her

Utdanningsfondet for grafisk emballasje (UGE) er tariffestet gjennom kartonasjeoverenskomstens § 26.

Fondet ledes av et styre med 6 medlemmer, 3 fra Fellesforbundet og 3 fra Norsk Industri. Leder og sekretær i fondet utgjør sekretariatet.

Alle økonomiske forhold, bokføring, kontingentinnkreving, medlemsregister osv håndteres av Norsk Industri

Kontakt sekretariatet:
Kari Rømcke - Norsk Industri - 41 50 66 57 (mob)
Kari.Romcke@norskindustri.no

Niels Edvard Killi - Fellesforbundet - 97 65 14 21 (mob)
niels.edvard.killi@fellesforbundet.no