Workflow summit 12. november i Stockholm

Grafisk Utdanningsfond har vedtatt å gi støtte for et antall deltakere på Workflow summit i Stockholm 12. november 2019.

Workflow summit samler den grafiske bransjen fra hele Norden med fokus på arbeidsflyt og automatisering.

Les mer om arrangementet her

Søknad sendes Grafisk Utdanningsfond på ordinær måte og i god tid før påmelding. Dersom det blir flere søkere enn de 10 deltakerne GU dekker, vil det bli foretatt et utvalg.

Grafisk Utdanningsfond gir ordinær kursrefusjon på 50% av kursprisen. Videre dekkes nødvendig overnatting, reise mv etter de ordinære retningslinjene.