Grafiske tariff/bransjeråd

Informasjon fra tariff-/bransjerådene for avis og grafisk industri

Orientering etter møter i tariff-/bransjeråd avis og grafisk

Neste møte er 5. desember 2019