Hopp til hovedinnhold

Debatthefte 2023: Utfordringer som tillitsvalgt

Fellesforbundet gjennomfører en gallup blant medlemmene hvert fjerde år. Blant annet spør vi om hva medlemmene opplever som den viktigste fordelen ved å være medlem av Fellesforbundet. Høyt på listen over viktige fordeler kommer «tillitsvalgtes innsats» og det å «ha en egen tillitsvalgt i bedriften». De tillitsvalgte i bedriftene er ryggraden i forbundet. Hvordan kan vi best stille opp for hverandre og gi støtte til våre tillitsvalgte? 

Landsmøtet i 2019 satte som mål at «Fellesforbundet skal være en organisasjon basert på aktiv deltakelse og et bredt engasjement blant medlemmer og tillitsvalgte. Utviklingen av organisasjonen må derfor ta utgangspunkt i den enkelte arbeidsplass.»  

Det å være tillitsvalgt kan både være givende og krevende. Støtte og engasjement fra egne medlemmer er viktig, men også fra resten av organisasjonen.  

Som tillitsvalgt har du en dobbeltrolle. I det daglige er du en ansatt som arbeidskameratene dine. Samtidig skal du ivareta medlemmenes interesser overfor ledelsen. Som tillitsvalgt har du rettigheter og plikter. Hovedavtalen regulerer rettigheter og plikter både for arbeidstakere og arbeidsgivere. Det er du som tillitsvalgt som skal ta opp saker eller problemer som oppstår og søke å finne løsninger i forhandlingsmøter med bedriftens representanter.  

Vanligvis er det lokalt de beste løsningene finnes, men mange opplever at det ikke skjer i virkeligheten, og at det er krevende å bli hørt og respektert. Samtidig kommer tillitsvalgte ofte tett inn på medlemmene og de problemene de har i og utenfor arbeidet. Mange tillitsvalgte har opplevd både trusler om gjengjeldelse og om søksmål, både fra arbeidsgivere og fra medlemmer som ikke føler de har fått den hjelpen de har behov for. Dette gjør at tillitsvalgtarbeidet kjennes ekstra tungt for disse tillitsvalgte, som også kan ende opp med å «møte veggen» eller få andre psykiske problemer. Forbundet må ha rutiner og systemer for å ta vare på tillitsvalgte i ulike situasjoner. 

Tillitsvalgte lever til tider under stort press fra både arbeidsgivere og medlemmer. Tillitsvalgte trenger flere å støtte seg på. Ofte mangler det et nettverk eller hjelpeapparat. Støtte og styrking av lokale tillitsvalgte er noe av det viktigste vi gjør for å videreutvikle forbundet. Det nedlegges mye arbeid i å gi tillitsvalgte en faglig ballast og støtte gjennom kurs og samlinger. Vi må sikre en tillitsvalgtsopplæring med et tilbud som gjenspeiler de tillitsvalgtes behov.