Vedtekter

Klikk her for å se forbundets vedtekter. 

Mal for vedtekter i avdeling finner du i håndboka.