Prinsipprogram

Her finner du Fellesforbundets prinsipprogram, sist revidert på forbundets 7. ordinære landsmøte i 2015. Programmet inneholder Fellesforbundets idégrunnlag og prinsipper for forbundets arbeid med faglige og politiske spørsmål.