Kommune- og fylkestingsvalg 2019

Se hvilke saker vi mener er de viktigste inn i  kommune- og fylkestingsvalget i 2019 på bokmål her og på nynorsk her.

BRUK STEMMERETTEN – STEM PÅ EN ARBEIDER

Vi i Fellesforbundet ønsker å heie på vanlige arbeidsfolk som stiller til valg i norske kommuner og fylker.

Ikke bare vet vi at dette er en gjeng dyktige kandidater som har pulsen på norsk arbeidsliv. Vi vet også at de bruker denne erfaringen til å gjøre kloke politiske veivalg innen en rekke områder.

Noen av våre viktigste saker er:

 • Kamp mot arbeidslivskriminalitet og sosial dumping  
 • Å sikre seriøsitet i offentlige anskaffelser
 • Sikre mest mulig hele, faste stillinger og minst mulig innleie
 • At skolen skal jevne ut sosiale forskjeller
 • Heie på alle som velger yrkesfag
 • En aktiv næringspolitikk
 • Fokus på klima og grønn omstilling
 • Flere lærlinger
 • Ei lønn å leve av   
 • Likestilling i alle ledd
 • En rettferdig boligpolitikk
 • God integrering og inkludering

  Les mer om våre saker her
  Meld deg inn i Fellsforbundet

NB: Og husk å sette et kryss på stemmeseddelen foran arbeideren. Og vil du stemme på et annet parti enn våre kandidater, fører du kandidatene opp på det partiet du stemmer på.

USE YOUR VOTE!

Fellesforbundet urges all our members to use their vote and support political parties that priorities a decent working life.
In our experience the political parties on the social democratic and left side focus more on decent work life than political parties on the conservative right-wing side.

Who can vote?

Foreign citizens can also vote in the municipal and county council elections in Norway provided that they meet the above criteria and have been registered in the Population Register as resident in Norway for the last three years before the election day.