La din kommune sette standarden

Det avdekkes dessverre mye ulovligheter og useriøsitet i deler av arbeidslivet.

I kampen for å vinne kontrakter er det bedrifter som velger å satse på ufaglært arbeidskraft, lønnsdumping og skattesnusk. Det finnes dessverre mange eksempler på at også kommunene har vært med på å gi oppdrag til bedrifter med en slik strategi. Dette må det bli slutt på. Derfor er vi glad for at en rekke kommuner innfører gode tiltak for å løfte standarden.

Kommunene må stille klare og tydelige krav om at de som utfører arbeid for kommunen skal være lovlydige og seriøse. Vi trenger kommunepolitikere som går inn for at kommunen skal sette terskelen så høyt at bare bedrifter som driver lovlig og seriøst, som driver fagopplæring og har lærlinger, skal få oppdrag for kommunen. Det må også stilles krav om at de som får oppdrag bruker faste ansatte, at de har lærlinger på hvert prosjekt, at de har lønn etter tariff eller allmenngjort lønn, at bedriften betaler lønna til de ansatte direkte inn på deres lønnskonto m.m.

Ved at kommunene gjør dette, er de også med å sette standard for det øvrige arbeidsliv. Bedrifter som bygger og leverer tjenester for det offentlige, har også normalt oppdrag for private. At slike bedrifter må legge lista høyt for å få oppdrag for kommunen, påvirker at de gjør det samme også overfor private.

Gjennomgående er det i Arbeiderpartiledede kommuner at det er gjort mest for å stille slike krav i anbudene.

BRUK STEMMERETTEN  HELST PÅ EN ARBEIDER