Valg 2017

11. september skal vi velge nytt Storting. Norge trenger en annen politisk kurs med vekt på økt sysselsetting og sterkere arbeidstakerrettigheter bygd på den norske modellen med samarbeid mellom partene i arbeidslivet og myndighetene.

Illustrasjon ny regjering plakat