Stopp løsarbeidersamfunnet!

bilde til nyhetssak

I flere bransjer har det utviklet seg en kontraktsform som heter «fast ansatt uten garantilønn». Den innebærer at man blir ansatt i en null prosent stilling og blir leid ut til enkeltoppdrag. Mellom disse oppdragene får du null lønn. 0-timers kontrakter utfordrer alt det vi tradisjonelt tenker på som en jobb. Det må vi få slutt på!

Løsarbeidersamfunnet

Denne nye kontraktsformen får meg til å tenke: hva er egentlig en jobb og en ansettelse? Jeg har alltid trodd at en ansettelse er at du møter opp på jobb, gjør et stykke arbeid og at du får betalt for dette. Nå er det ikke sånn. Nå får man en «jobb» der man må vente på – nærmest trygle om – å få arbeid. Før sa man at arbeiderne sto med «lua i hånda» i møte med arbeidsgiveren. Med denne kontraktsformen så står man med «mobilen i hånda». Man venter på å få lov til å jobbe til arbeidsgiver ringer.

Kontraktsformen begynner å bli så utbredt i enkelte bransjer at vi nå kan snakke om at løsarbeidersamfunnet er på vei tilbake. Noen opplever faktisk at det allerede er her. På enkelte byggeplasser i Oslo er godt over flertallet av de som jobber der innleid.

Vidtgående konsekvenser

Foruten usikkerheten for lønn og arbeid er det flere andre ting som blir vanskeligere om du blir fast ansatt uten garantilønn. Mange rettigheter og muligheter er nemlig knyttet til at du faktisk får lønn. Boliglån blir vanskeligere å skaffe seg ettersom banker naturlig nok krever forutsigbar og sikker inntekt for å gi lån. Unge vil da rammes hardest og det vil bli enda vanskeligere å komme seg inn i boligmarkedet.

Arbeidslivet blir også mindre trygt. Dersom man er avhengig av stadig å få nye oppdrag fra arbeidsgiveren for å få lønn, vil friheten til å si ifra når noe er galt bli mindre. Er du den i arbeidsstokken som er den «irriterende typen» som sier ifra, ja så velger bare arbeidsgiveren å gi jobben til en annen dagen etter. Og da risikerer du altså å stå uten arbeid og uten lønn, selv om du har en fast ansettelse. Løsning er da enkel: man tør rett og slett ikke ifra.

Nei til løsarbeidersamfunnet

Er det sånn vi vil ha det? Nei, selvsagt er det ikke det! Her må politikerne på banen. Denne formen for løsarbeiderkontrakter må forbys. En fast ansettelse må være en fast jobb med fast inntekt. Dette vil gi trygghet i arbeidslivet. Vi må bort fra løsarbeidersamfunnet. Vi trenger trygge jobber og da trenger vi et skifte!