Flere må i arbeid

Regjeringspartiene prøver naturlignok å skape et bilde av at nå er sysselsettingsutviklingen på riktig spor.

Antall arbeidsledige er lavere enn for ett år siden. Det er riktig. Likevel er det slik at ledigheten er langt høyere nå enn da Høyre og Frp overtok for fire år siden. Høsten 2013 var det 3,3 prosent som oppgav at de ikke hadde arbeid. I dag er tallet økt til 4,3 prosent. Det betyr at 30 000 flere personer står uten arbeid i dag sammenliknet med situasjonen i 2013. Selvsagt forklarer det sterke fallet i oljeprisen noe av dette, men samtidig har vi også hatt et betydelig fall i kronekursen. Det sistnevnte har slått veldig positivt ut for all virksomhet som står i konkurranse med utenlandske bedrifter. Likevel har altså arbeidsledigheten økt kraftig.

Samtidig med dette har andelen voksne i det vi kaller for arbeidsfør alder falt ganske dramatisk, fra nær 69 prosent høsten 2013 til under 67 prosent nå. Det utgjør mer enn 50 000 personer. F.eks. er det i dag 15 000 færre i arbeid i alderen 35-49 år enn høsten 2013. Dette er en stor utfordring. Dagens regjering skaper altfor få arbeidsplasser. Skattelettepolitikken virker ikke. Vi trenger en ny regjering som satser på aktive tiltak. Slike tiltak ville f.eks. ha gitt 20 000 flere arbeidsplasser enn det skattelettepolitikken til de borgerlige har gitt.