Ord og uttrykk i tariffoppgjør

Hva betyr egentlig tariffoppgjør, frontfag, uravstemning? Les og lær!

Hva er et tariffoppgjør? 

Mange av våre medlemmer har tariffavtaler på sine arbeidsplasser. En tariffavtale er en kollektiv avtale om lønns- og arbeidsvilkår mellom en arbeidstakerorganisasjon – som Fellesforbundet, og en bedrift. Annethvert år forhandler vi om lønn og andre betingelser for alle tariffavtalene våre medlemmer har. Det kalles tariffoppgjør.

Hva betyr frontfag?

Frontfag er de som forhandler først i lønnsoppgjør, og består av industrien. Rett og slett de som går i front. Resultatet fra frontfaget får mye å si for de som forhandler etterpå. Derfor tar frontfaget saker som er viktig for mange med seg i forhandlingene, og det har gitt veldig gode resultater på mange områder.

Hva er reallønnsvekst?

Lønnsvekst er hvor mye høyere lønn du får som arbeidstaker etter et tariffoppgjør. Så må vi trekke fra det som kommer av generell prisstigning ellers i samfunnet. Det som står igjen kalles reallønnsvekst, altså den reelle lønnsveksten.

Hva er en uravstemning?

Alle medlemmer skal stemme over forslag til ny tariffavtale, og det kalles uravstemning. Når du deltar i uravstemningen viser du at du bryr deg om dine egne og andres arbeidsvilkår. Og jo mer støtte et forslag får under uravstemningen, jo større sjanse er det for at det blir godkjent.

Hva betyr mekling?

Hvis man ikke blir enige under forhandlingene i et lønnsoppgjør, må man mekle. Da får vi hjelp av Riksmekleren, som har som oppgave å mekle for å unngå streik.

Hva betyr arbeidsnedleggelse?

Arbeidsnedleggelse er rett og slett streik. Det er når arbeidstakerne sammen stopper arbeidet fordi partene ikke har blitt enige. 

Enda flere ord og uttrykk finner du hos FriFagbevegelse.