Valg 2017

bilde til nyhetssak

11. september skal vi velge nytt Storting. Norge trenger en annen politisk kurs med vekt på økt sysselsetting og sterkere arbeidstakerrettigheter bygd på den norske modellen med samarbeid mellom partene i arbeidslivet og myndighetene.

Vi har laget et hefte med våre viktigste saker. Vi er opptatt av trygghet for og i arbeid- og trygghet utenfor arbeidslivet.